BÁLINT ANDRÁS

 

Bálint András:  ARANY….

„  Ha az Ezeregyéjszaka  dzsinnjei egy nap felkapnák Magyarországot és elvinnék a távolabbi egekbe úgy , hogy a helyén nem maradna semmi más , csak Arany János tizenkét kötete  ezekből a mágikus könyvekből maradék nélkül ki lehetne olvasni a magyarság képét „írta  Szerb Antal.

„Lelke csupa seb , s a valóság minden érintése fájdalom már. Ez teszi költészetét modernné , dekadenssé. „..    mondta róla másik nagy költőtársa Babits Mihály.

„ Fő jellemvonása nem az , hogy népies . A maga világában átéli azt , amibe  a nyugati kortársai csak később kóstoltak bele…a szellem magányába.”  Ezt Illyés Gyula állította Aranyról.

„ Tiszta volt , mint az ünneplőkabát , mogorva volt , mint a vén sas , többnyire hideg vizet ivott , mielőtt azokat a szépséges betűket leírta.”  Ezek  Krúdy Gyula szavai.

„ Soha nem találkoztam még költővel , aki a nyelvvel ily csodát művelt volna .  Ő maga a magyar nyelv. „     Írta Róla Kosztolányi Dezső , aki maga is nyelvünk kiváló művelői közé tartozott.

Versek , levelek , naplójegyzetek , balladák , szerkesztői üzenete , papírszeletek amivel Bálint András színművészünk – aki Maga is védője – őrzője e nyelvnek – megemlékezik nagy költőnkről , születésének 200-ik évfordulója alkalmából. Az est a Radnóti Színházban is bemutatásra került és azóta is nagy sikerrel van repertoáron.  Az idézetek  is innen kerültek honlapunkra.